Co se stane, když obdržím poškozenou položku?

Při každém zřízení objednávky spolu s potrvzením o objednávce každý zákazník dostane upozornění o kontrole své zásilky.

Prosím zkontrolujte zásilku ještě před potvrzením převzetí dopravci. Vždy zkontrolujte pečlivě obal zásilky! Pokud je zásilka poškozena způsobem, který by mohl mít za následek poškození zboží (značně potlučený obal, protržený obal s viditelným poškozením produktu atd.) informujte o tom dopravce – zápis o poškození, případně zásilku nepřebírejte - i v tomto případě proveďte s dopravcem zápis o poškození. Zabráníte tak komplikacím s reklamací v případě poškozeného zboží. Na pozdější reklamace poškozeného výrobku při dopravě nebude brán zřetel.

Pokud jste i přes toto upozornění převzali zjevně poškozenou zásilku, bude reklamace tohoto zboží probíhat spolu s dopracem, který vám zboží doručoval. V tomto případě nás kontaktujte elektronicky na adrese reklamace@elektrourbanek.cz, případně telefonicky na čísle 724 234 971.

V případě, kdy je zboží poškozené bez zjevného porušení obalu - k poškození tedy došlo při výrobě zboží. Zašlete prosím foto a popis poškození na email reklamace@elektrourbanek.cz spolu s vyfoceným obalem (aby šlo zřetelně rozpoznat, že zboží nebylo poškozeno v souvislosti s poškozeným obalem). Případně nás kontaktujte telefonicky na čísle 724 234 971, kde vás budeme informovat o dalším postupu.

Vyberte dopravce

Česká pošta

 • Zásilku je nutné reklamovat nejpozději následující pracovní den na pobočce České pošty.
 • Potřebovat budete kompletní balení zásilky, fakturu a občanský průkaz.
 • Na poště s vámi sepíší zápis o škodě a uplatnění nároku náhrady škody (dle podmínek České pošty se po přijetí zásilky stává zákazník majitelem zásilky).
 • Reklamační řízení poškozené zásilky a vyjádření o výsledku řízení řeší pošta přímo s vámi.
 • V případě nesplnění včasného nahlášení škody se zákazník vystavuje riziku zamítnutí reklamace.
DHL Freight

 • Pokud dojde během přepravy ke ztrátě nebo poškození zboží a škoda je viditelná zvenčí, zřetelně poznačte na nákladní list nebo přepravní dokument podrobnosti o ztrátě nebo poškození při obdržení zásilky
 • Pokud ztráta nebo poškození není viditelné, dokud se neotevře balení, podejte písemnou stížnost dopravci do 7 dní po obdržení zboží
 • Online podání žádosti:Chci uplatnit reklamaci a jsem zákazníkem DHL Freight CZ
 • Jak na reklamaci online? Jak na reklamace online (pdf 1.9 MB)
Geis

 • Oprávněná osoba je povinna reklamovat zjištěné vady a uplatňovat právo na náhradu škody u zasílatele vždy jen písemně a ve stanovené době maximálně následující pracovního dne ode dne převzetí zásilky.
 • K projednání reklamace zjevného poškození nebo částečné ztráty zásilky, musí být konkrétní výhrada definována na dokladu o převzetí zásilky nebo vyhotoven samostatný zápis o škodě při přebírání zásilky od dopravce.
 • U škod při příjmu zásilky zjevně neznatelných se reklamační doby řídí příslušnými předpisy platnými pro smlouvu o přepravě věci. Na pozdější reklamace nemusí být brán zasílatelem
  zřetel. Zasílateli musí být dána možnost se osobně přesvědčit o rozsahu a druhu škody, přičemž další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena podle pokynů zasílatele.

Vždy doporučujeme zkontrolovat balení zásilky při přebírání od dopravce a sepsání škodního protokolu přímo při přebírání zásilky. Předejte tak možnému riziku zamítnutí reklamace.