Aktualizace: 22. Února 2022

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Elektro Urbánek s.r.o. prostřednictvím elektronického obchodu RájSetů.cz popisují, jak společnost Elektro Urbánek shromažďuje, používá a sdílí vaše osobní údaje.

Naše webová adresa je: https://rajsetu.cz

Před používáním funkcí na našem eshopu v rámci souboru cookies budete mít příležitost tyto možnosti pro jednotlivé funkce zkontrolovat a nastavit. Na tyto informace se můžete také kdykoli podívat v nastaveních souvisejících s příslušnými funkcemi nebo online na adrese rajsetu.cz/zasady-cookies

 

Jaké údaje zpracováváme

Společnost Elektro Urbánek s.r.o., se sídlem Nám. Osvobození 249/12, 78901 Zábřeh na Moravě, IČ 26821168, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25819 zpracovává v případě vaší poptávky (objednávky) služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení (titul)
 • emailovou adresu
 • telefon
 • doručovací adresa
 • fakturační adresa
 • IČ a DIČ
 • IP adresa

Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností Elektro Urbánek s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Elektro Urbánek s.r.o., nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Doručovací adresa, fakturační adresa, IČ, DIČ a IP adresa se zpracovává za účelem nabízení obchodu a služeb na podkladě uděleného souhlasu subjektu údajů podle č. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Tyto osobní údaje budou společností Elektro Urbánek s.r.o. zpracovávány po dobu uzavření smlouvy mezi vámi a Elektro Urbánek s.r.o., nejdéle 15 roků od uzavření objednávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Výše uvedené osobní údaje mohou být s Vaším souhlasem zpracovávány pro účely nabízení produktů a služeb, jež správce zprostředkovává prostřednictvím e-shopu na url adrese https://rajsetu.cz Zejména se jedná o produkty a služby obchodní společnosti Elektro Urbánek s.r.o.

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Elektro Urbánek s.r.o. tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i obchodní partneři, osoby zprostředkovávající a vykonávající pro správce obchody a služby. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii. Správce má právo pověřit zpracováváním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů.

Právo na změnu nebo vymazání údajů

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se na nás neváhejte obrátit.

Právo na výmaz se neuplatní pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

 • splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce na poštovní adrese: Elektro Urbánek s.r.o., se sídlem Nám. Osvobození 249/12, 78901 Zábřeh na Moravě

e-mailem na adresu: obchod@elektrourbanek.cz

telefonicky na číslo +420 724 234 971

Komentáře

Pokud přidáváte komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu. Možnost získat od vás tyto informace vyvstává z nastavení souboru cookies.

Komentáře jsou schváleny pouze v případě, že jsou relevantní a jsou napsány s ohledem na uskutečněnou objednávku u komentovaného produktu.

Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, e-mailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Více o využití souborů cookies naleznete na stránce "Zásady cookies"

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek neovliňuje vaše soukromí a vaše osobní údaje.

S kým sdílíme vaše údaje

Vaše osobní údaje nejsou sdíleny a poskytovány třetím stranám výjma údajů, ke kterým dáváte výslovný souhlas pro tyto účely a informacím, které upravují soubory cookies

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Více o době uchování údajů v souvislosti s vyřízením objednávky naleznete na této stránce v sekci "Jaké údaje zpravováváme".